Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Trwa odławianie dzików

Już od marca br. na terenie powiatu piaseczyńskiego trwa akcja odławiania dzików. Decyzję o konieczności prowadzenia odłowów podjął Zarząd Powiatu, wychodząc naprzeciw licznym sygnałom lokalnych społeczności.

Rada Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczyła na ten cel środki w wysokości 200 000,00 złotych. Do chwili obecnej starosta Wojciech Ołdakowski wydał 6 decyzji na wykonanie odłowu dzików, w wyniku czego - do końca lipca br. - złapano 81 dorosłych osobników: 48 sztuk w gm. Konstancin-Jeziorna, 7 sztuk w gm. Piaseczno, 18 sztuk w gm. Góra Kalwaria i 8 sztuk w gm. Lesznowola. Koszt dotychczasowych operacji wyniósł 97 200,00 złotych. Pozostałe środki będą wydatkowane do końca tego roku.

Aktualnie w powiecie ustawione są dwie odłownie, które znajdują się w rejonie ul. Bażanciej w gm. Piaseczno i w rejonie ul. Pułaskiego w gm. Konstancin-Jeziorna.

Warto pamiętać, że odławianie jest jedną z najbardziej humanitarnych i bezpiecznych form zmniejszania populacji dzikich zwierząt, bytujących w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych. Należy również zdawać sobie sprawę, że pojawianie się dzików wynika równieżz faktu, że gospodarstwa domowe są dla nich darmową stołówką. Dziki penetrują kompostowniki z resztkami pożywienia, skoszoną trawę, odpadki organiczne oraz stojące przed posesjami worki ze śmieciami. Dostęp do pożywienia jest głównym powodem ich pojawiania się w mieście. Pamiętajmy więc, że nie wolno dokarmiać ani dzików, ani innych dzikich zwierząt, które znalazły się na terenie zabudowanym.

Autor: Danuta Samek, Biuro Promocji Powiatu Piaseczyńskiego

2015-09-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer