Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Kolejność wniosków do głosowania

Znana jest już kolejność wniosków na karcie do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. O tym, które przedsięwzięcia będą realizowane w przyszłym roku zadecydujemy w głosowaniu, które potrwa od 1 do 15 września.

Kolejność wniosków do głosowania

Komisja opiniująca wnioski i przeprowadzająca procedurę kształtowania budżetu obywatelskiego na 2017 r.  informuje, że w trakcie obchodów Dni Konstancina, w dniu 19 czerwca 2016 roku, odbyło się publiczne losowanie kolejności wniosków na karcie do głosowania. W dniu 28 czerwca br. Komisja  uwzględniła wnioski burmistrza.


Wnioski, na które będziemy głosować

O tym, które przedsięwzięcia będą realizowane w przyszłym roku zadecydujemy w głosowaniu, które potrwa od 1 do 15 września.  Do realizacji zakwalifikowane zostaną wnioski, które uzyskają w kolejności największą ilość głosów do łącznej kwoty:
dla zadań inwestycyjnych - 700 000 zł.
dla zadań pozostałych - 300 000 zł.       

Do czasu głosowania Wnioskodawcy mogą organizować spotkania i publiczne dyskusje promujące ich wnioski do budżetu obywatelskiego 2017 r.

W wyniku losowania ustalono następującą kolejność wniosków na karcie do głosowania:


Wnioski w zakresie zadań inwestycyjnych:

Nr wniosku

Imię, nazwisko wnioskodawcy

Nazwa zadania

Szacunkowa wartość

14.

Iwona Siudzińska

Remont pomieszczeń garażowych i socjalnych w budynku gminnym OSP w Bielawie

60 000 zł

19.

Jakub Modzelewski

Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie

41 000 zł

9.

Kinga Śliwka

Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem

99 500 zł

23.

Jolanta Durawa

Projekt i wykonanie kompleksowego oświetlenia placu sołeckiego w Parceli

88 000 zł

33.

Filip Andrzej Rawski

Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57

100 000 zł

18.

Zbigniew Bierzański

Mirkowska łąka kwietna

5 750 zł

29.

Stefan Wiewióra

Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach

60 000 zł

24.

Diana Beata Świątek

Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane

99 600 zł

11.

Danuta Ślązak

Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej

90 000 zł

2.

Jan Strękowski

Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów

32 000 zł

22.

Marcin Ambrozik

Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży

29 800 zł
705 650 zł


Wnioski w zakresie zadań „pozostałych” :

Nr wniosku

Imię, nazwisko wnioskodawcy

Nazwa zadania

Szacunkowa wartość

5P

Żaneta Misiak

Działalność klubu kulturalnego Drabina

46 100 zł

11P

Barbara Kamecka

Konstancin przyjazny seniorom

30 900 zł

18P

Michał Orlik

Rozruszajmy Konstancin

29 800 zł

6P

Alfreda Konopka

Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne

10 000 zł

15P

Izabella Gorczyca

Zrozumieć dziecięcy świat - warsztaty dla rodziców

36 000 zł

4P

Iwona Bożena Odolińska

Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka taniec) w Opaczy

28 400 zł

10P

Filip Andrzej Rawski

Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2017

46 000 zł

14P

Rober Bryzek

Brydż idealna gra nie tylko dla seniora

12 600 zł

17P

Tomasz Nowicki

Zatrudnienie pedagoga ulicy na osiedlu Kozia w Konstancinie-Jeziornie

44 600 zł

3P

Katarzyna Grewińska

Centrum integracji społeczności lokalnej "Słoneczna 20" CISL

50 000 zł

7P

Agata Gregorczyk-Janik

Klub historyczno-patriotyczny

17 400 zł

16P

Izabella Gorczyca

Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna

48 500 zł

12P

Zenobia Tuszyńska

I Ty możesz uratować życie

20 104 zł

2P

Agnieszka Bartosiewicz

Rozwijamy swoje pasje. Zajęcia z kreatywnego wykorzystania technologii multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Słomczynie

23 360 zł
443 764 zł

Autor: Agnieszka Jarzębska-Isio

2016-07-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer