Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konkurs na wybór realizatora programu

Przypominamy, do najbliższego poniedziałku (27 czerwca) można jeszcze składać oferty w ramach konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2016. Chodzi o m.in. organizację i przeprowadzenie wśród 13-letnich dziewczynek szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

Szczepienia przeciwko HPV

Przedmiotem konkursu, ogłoszonego przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna, jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi „Program profilaktyki zdrowotnej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2018 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13-letnie”.


Dla kogo konkurs?

Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Beneficjentami szczepień są dziewczęta z rocznika 2003, mieszkanki gminy Konstancin-Jeziorna. Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację programu w 2016 roku to 35 tys. zł.


Składanie oferty

Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać na formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2016 roku w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32

( 05-520 Konstancin-Jeziorna, pokój 4) lub przesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego) koperty z ofertami należy opatrzyć dopiskiem: „Program Profilaktyki Zdrowotnej Gminy Konstancin-Jeziorna Na Lata 2016-2018 Obejmujący Szczepienia Przeciwko Wirusowi Brodawczaka Ludzkiego (HPV)- Dziewczynki 13-Letnie”.

Szczegóły konkursu w podmenu Samorząd/Dla mieszkańców, zakładka - Zdrowie

Autor: Patryk Siepsiak

2016-06-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer