Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Od 17 lipca w gminie Konstancin-Jeziorna będą obowiązywać nowe taryfy opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków. Podwyżka będzie, ale niewielka i nie wszędzie. Mniej za ścieki zapłacą odbiorcy usług komunalnych w Borowinie i Kawęczynku.

Trochę wyższe

Nowe stawki zaproponowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie zostały przyjęte przez radnych na sesji 1 czerwca. Obecnie mieszkańcy gminy za 1 m3 dostarczonej wody - w zależności od jej przeznaczenia - płacą 2,69 zł (netto). Za odbiór ścieków - z wyłączeniem Borowiny i Kawęczynka - opłata wynosi 7,80 zł (netto). 

Nowe stawki

Od 17 lipca, bo wówczas kończy się czas obowiązywania dotychczasowych taryf, opłaty wzrosną, ale tylko nieznacznie. W zależności od grupy odbiorców, do której należymy - za wodę zapłacimy od 0,01 zł do 0,05 zł więcej, a za ścieki od 0,22 zł do 0,94 zł. Podwyżka jest na poziomie kilku procent, a podyktowana jest m.in. wzrostem amortyzacji z tytułu przeprowadzonych inwestycji. Ale nie wszędzie będzie drożej. Mniej o 0,94 zł (netto) za ścieki zapłacą odbiorcy usług komunalnych w Borowinie i Kawęczynku. Dodatkowo bez zmian pozostają miesięcznie opłaty abonamentowe. Nowe taryfy będą obowiązywać do 16 lipca 2017 r.

Taryfa opłat

Rodzaj Cena
i stawki opłat
WODA m sześc.
Grupa 1: Gospodarstwa domowe
2,73 zł
Grupa 2: Podmioty użyteczności publicznej oraz woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych 2,82 zł
Grupa 3: Pozostali odbiorcy oraz woda zużyta na cele podlewania
3,73 zł
Stała opłata abonamentowa (według wydajności przyłącza wodociągowego):


• qhmax ≤2,5 m3/h
• qhmax ≤2,5 m3/h, <20,0 m3/h
• qhmax ≥ 20,0 m3/h
na odbiorcę
na miesiąc

3,72 zł
18,57 zł
92,85 zł
ŚCIEKI m sześc.
Grupa 1: Gospodarstwa domowe z wyjątkiem tych wymienionych w grupie 3
8,02 zł
Grupa 2: Pozostali odbiorcy z wyjątkiem tych wymienionych w grupie 3, w tym - firmy i instytucje użyteczności publicznej 8,16 zł
Grupa 3: Odbiorcy usług komunalnych w Borowinie i Kawęczynku 8,94 zł
Stała opłata abonamentowa:

  • za gotowość (wodomierze główne i ryczałty)
  • za odczyt (urządzenia pomiarowe)
na odbiorcę na miesiąc
3,72 zł
3,72 zł


Uwaga! Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualnie jest to 8 proc.)

Autor: Patryk Siepsiak

2016-06-10

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer