Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Trzeci konkurs ofert ogłoszony

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016. Tym razem na wsparcie finansowe mogą liczyć zadania z zakresu m.in. upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki, ratownictwa, kultury fizycznej, turystyki i integracji społecznej. Gmina przeznaczy na nie blisko 152 tys. zł. Termin składania ofert mija 13 lipca.

Dla kogo

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą otrzymać pomoc finansową na przygotowanie i przeprowadzenie dla mieszkańców naszej gminy zadań z zakresu m.in.  upowszechniania tradycji narodowej; pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury; sztuki; ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności, a także kultury fizycznej i turystyki. Gmina przeznaczy na nie blisko 152 000 zł.


Termin składania ofert

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32 (pok. nr 4) w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2016 r., do godz. 11.00. 

Szczegóły w zamieszczonym ogłoszeniu. Poniżej do pobrania również wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oświadczenie oferenta.

Autor: Grzegorz Żurawski

2016-06-21

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer