Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konkurs projektów na wsparcie sportu

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2017 roku. Wnioski o dotację kluby sportowe mogą składać do 13 stycznia 2017 r., do godz. 12.00.

Dla kogo i na co?

Otwarty konkurs skierowany jest wyłącznie do klubów sportowych prowadzących swoją działalność na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację projektów w 2017 r. samorząd przeznaczy środki finansowe w wysokości 395 tys. zł, to o 95 tys. zł więcej niż w mijającym.

Kluby z dotacji mogą sfinansować lub dofinansować wydatki związane m.in. z: realizacją programów szkoleń sportowych, zakupem sprzętu sportowego, organizacją lub uczestnictwem w zawodach, korzystaniem z obiektów sportowych do celów szkoleniowych, wynagrodzeniem kadry szkoleniowej, a także z ochroną oraz opieką medyczną podczas zawodów.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 (kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2017 r., do godz. 12.00. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do UMiG Konstancin-Jeziorna.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w zarządzeniu, które publikujemy poniżej. Poniżej do pobrania także wniosek o przyznanie dotacji i formularz jej rozliczenia.

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2016-12-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer