Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Sprawdź, kiedy będa odbierane odpady

Od 1 stycznia w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązuje nowy kalendarz odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej. Dni tygodnia, w których odbierane są odpady zmieszane suche i segregowane dla zabudowy wielorodzinnej, pozostają takie same, jak w 2016 roku.

Zmieszane i segregowane

Odpady zmieszane i segregowane będą odbierane z posesji jednorodzinnych co dwa tygodnie, szkło opakowaniowe raz w miesiącu, a gabaryty oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku. Ponadto od 1 kwietnia do 30 listopada, co dwa tygodnie odbierane będą odpady zielone. Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych sektorów znajduje się poniżej w pliku pdf.


Wszystkie odpady

Przypominamy , że zgodnie z umową zawartą z firmą „P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska” odpady od
mieszkańców odbierane są w godzinach 7:00-22:00. Pamiętajmy, by w wyznaczonym w harmonogramie
dniu udostępnić je przed godziną 7:00. Odpady powinny zostać wystawione przed posesję lub
udostępnione w otwartej altanie wyłącznie w wyznaczonym dniu odbioru .


Reklamacje do urzędu

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów czy braku worków na odpady, należy zgłaszać w terminie
do 24 godzin po dacie odbioru, do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Można to zrobić telefonicznie pod nr 22-48-42-512, mailowo na adres odpady@konstancinjeziorna.pl,
lub osobiście w wydziale mieszczącym się w budynku Galerii Lima, ul. Warszawska 31, pokój nr 14. W
reklamacji trzeba podać adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.


Punkt zbiórki odpadów

Posegregowane odpady komunalne, odpady zielone, gabaryty i elektroodpady, a także odpady
remontowo-budowlane i niebezpieczne, mieszkańcy gminy mogą przywieźć do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ulicy Mirkowskiej 43C.
Punkt GPSZOK jest czynny w poniedziałki i piątki w godz. 13.00 – 19.00, środy 9.00 – 14.00 oraz soboty 10.00 – 18.00.


Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej

W 2017 roku odpady zmieszane suche i segregowane dla zabudowy wielorodzinnej będą odbierane w tych samych dniach tygodnia, jak w 2016 roku. Przypominamy: odpady zmieszane - poniedziałek, środa, piątek, odpady segregowane (suche) - wtorek, sobota. Odpady szklane, tzw. gabaryty i elektrośmieci odbierane będą wg wyznaczonych dni miesiąca. Szczegóły w harmonogramie odbioru odpadów dla zabudowy wielorodzinnej załączonym poniżej.

Autor:

2017-01-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer