Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ruszył kolejny nabór na inicjatywy lokalne

22 kwietnia ruszył kolejny nabór wniosków na inicjatywy lokalne realizowane w 2016 roku. Na wsparcie finansowe szansę mają zadania obejmujące m.in.: budowę, rozbudowę lub remont - dróg, kanalizacji i sieci wodociągowych, a także działalność charytatywną i upowszechnianie tradycji narodowej. Mieszkańcy pomysły mogą zgłaszać do 20 maja 2016 r.

Złóż wniosek

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna bezpośrednio lub poprzez organizacje pozarządowe (mające siedzibę na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w następującym zakresie:

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
  • działalności charytatywnej,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • edukacji, oświaty i wychowania,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Terminy

Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2016 należy składać w terminie do 20 maja 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,ul. Warszawska 32 (kancelaria, pokój nr 4). 

Wnioski złożone w powyższym terminie zostaną rozpatrzone do 10 czerwca 2016 r. Oceny wniosków dokona zespół powołany przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Dokumenty do pobrania


Autor: Grzegorz Żurawski

2016-04-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer