Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zgłoś wolontariusza

Samorząd Konstancina-Jeziorny już po raz piąty wyróżni wolontariuszy, którzy z pasją działają na rzecz lokalnej społeczności. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 6 maja. Zwycięzców poznamy podczas tegorocznej Gali Samorządu Terytorialnego.

Warto podziękować

Bezinteresownie poświęcają innym swój wolny czas, często kosztem wielu wyrzeczeń. Teraz warto im za to podziękować. Propozycje osób, które zasługują na tytuł „Wolontariusz roku 2015” mogą zgłaszać instytucje społeczne, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły,
a także mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna. 

Zgłoszenia na formularzu

Na specjalnym formularzu, jego druk znajdziemy poniżej oraz w Wydziale Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi UMiG przy ul. Warszawskiej 23, trzeba uzasadnić swoją nominację. Takie zgłoszenie należy dostarczyć do magistratu. 

Można to: 

  • zrobić osobiście (kancelaria,pok. nr 4), 
  • przesłać pocztą tradycyjną (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna) 
  • przesłać mailem na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl

Mamy na to czas do 6 maja. Kandydatury rozpatrzy kapituła konkursowa, a tytuł przyzna burmistrz gminy. Nazwiska wyróżnionych wolontariuszy poznamy podczas corocznej Gali Samorządu Terytorialnego, która w tym roku odbędzie się 30 maja. 

Wyróżnieni w ubiegłych latach

W ubiegłych latach statuetkami dębu konstancińskiego uhonorowani zostali: Czesława Gasik, Małgorzata Zarzycka, Hanna Budnicka, Wojciech Guszkowski, Małgorzata Szanduła, Andrzej Szczygielski, Fundacja Szerokie Wody, zespół Łurzycanki, Aneta Asendy, Cezary Żegliński, Tomasz Nowicki, Anna Schubert, Piotr Kucharski i Adam Zyszczyk.

Niezbędne dokumenty

Autor: Patryk Siepsiak

2016-04-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer