Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Złóż wniosek do budżetu obywatelskiego

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rozpoczął przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Swoje projekty mieszkańcy mogą zgłaszać przez miesiąc, do 30 kwietnia.

Milion złotych

Na inicjatywy mieszkańców w 2017 roku samorząd przeznaczy okrągły milion złotych, z czego: 700 tys. zł na inwestycje i 300 tys. zł na pozostałe projekty z zakresu m.in.: turystyki, sportu, rekreacji i kultury. Podobnie jak w poprzedniej edycji, także w tej będą ograniczenia. Maksymalna wartość zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 100 tys. zł, a projektów pozostałych - 50 tys. zł. 

Zgłaszanie projektów

Od tego roku Budżet Obywatelski Gminy Konstancin-Jeziorna będzie realizowany według nowego regulaminu. Został on opracowany wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a zmiany są odpowiedzią na wnioski i sugestie mieszkańców. Nabór projektów rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa miesiąc (do 30 kwietnia). Tu mamy pierwszą nowość - każdy zgłaszany projekt powinien mieć poparcie co najmniej 15 mieszkańców gminy. Warto pamiętać o tym, aby - w przypadku realizacji projektu na nieruchomości niebędącej własnością lub we władaniu gminy, do formularza zgłoszeniowego dołączyć od właściciela zgodę, w formie bezpłatnego użyczenia, na jej wykorzystanie. 

Głosowanie i wyniki

Formularz zgłoszeniowy oprócz strony internetowej gminy, dostępny jest również w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32. Po weryfikacji formalno-merytorycznej propozycji mieszkańców powstanie lista zadań (kolejność projektów na liście do głosowania ustalona zostanie przez komisję w drodze publicznego losowania). O tym, które przedsięwzięcia będą realizowane zadecydujemy w głosowaniu, które potrwa od 1 do 15 września . Zwycięskie projekty poznamy do 26 września. 


Harmonogram budżetu obywatelskiego:

  • od 1 do 30 kwietnia: Zgłaszanie projektów
  • od 1 do 31 maja: Weryfikacja zgłoszonych projektów
  • do 15 czerwca: Ogłoszenie  listy projektów zakwalifikowanych do głosowania
  • od 15 czerwca do 31 sierpnia: Promocja zakwalifikowanych projektów - dyskusje mieszkańców
  • 19 czerwca: Losowanie kolejności projektów
  • od 1 do 15 września: Głosowanie mieszkańców na projekty
  • do 26 września: Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w roku 2017
  • promocja zasad przeprowadzania budżetu obywatelskiego - prowadzona w sposób ciągły
  • ewaluacja - prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Niezbędne dokumenty, druki i formularze

Autor: Patryk Siepsiak

2016-04-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer