Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Kto zmodernizuje SUW w Opaczy?

Trzy oferty wpłynęły na ogłoszony przez konstanciński magistrat przetarg na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody w Opaczy. Wykonawcę inwestycji poznamy jeszcze w tym miesiącu.

Trzy firmy

W miniony czwartek (14 lipca) pracownicy ratusza otworzyli koperty z ofertami na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody w Opaczy. Do przetargu nieograniczonego stanęli: „FUNAM Spółka z o.o." z Wrocławia, "KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o." z Warszawy oraz konsorcjum, którego liderem jest "HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A." z Włocławka. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 1 797 000 zł brutto, a najwyższa na 2.669.100 zł brutto (szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej). Gmina na remont i przebudowę SUW w Opaczy planuje przeznaczyć 2 mln zł. Obecnie złożone oferty sprawdzane są pod kątem kompletności i zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z zapisami SIWZ kontrakt otrzyma firma, która zaproponowała najniższą cenę oraz najdłuższy okres gwarancji na zrealizowaną inwestycję. Wykonawcę poznamy jeszcze w tym miesiącu.

Zakres prac

Zakres prac związanych z remontem i przebudową SUW w Opaczy obejmuje m.in.: demontaż istniejącego oraz wykonanie projektowanego odstojnika wód popłucznych, wykonanie rurociągów przelewowych ze zbiorników wody czystej i surowej, montaż pomp głębinowych w dwóch istniejących studniach oraz instalacji osuszającej i wentylacyjnej w budynku technologicznym, a także instalację filtrów ciśnieniowych wraz z wykonaniem pod nie fundamentów. Wykonawca na realizację inwestycji ma 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. 

Autor: Patryk Siepsiak

2016-07-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer