Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane

Poszukiwani są kandydaci na rodziców zastępczych, zarówno tych zawodowych - pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, jak i niezawodowych. Jeśli kochacie dzieci i macie wielkie serca zgłoście się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.

Kto może zostać?

Aby zostać rodziną zastępczą trzeba spełnić szereg wymogów. Kandydaci muszą: 
  • stale mieszkać na terytorium Polski,
  • korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych,  
  • wywiązywać się z obowiązku łożenia na osobę najbliższą (lub inną, jeśli tak nakazują przepisy prawa lub orzeczenie sądu),
  • mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.

Weryfikacja i szkolenie

Wszystkie zgłoszenia weryfikowane są przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Sprawdzają oni kandydatów pod kątem sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Przyszli rodzice zastępczy muszą też przejść badania psychologiczno-pedagogiczne. Jeśli pierwszy etap zakończy się pozytywnym wynikiem, kandydaci kierowani są na obowiązkowe, bezpłatne szkolenie (najbliższe rozpocznie się w październiku i zakończy w styczniu 2017 r.). Jeśli je ukończą otrzymają zaświadczenie kwalifikacyjne. Dokument ten jest niezbędny, aby zostać opiekunami dzieci, których rodzice mają sądownie ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską.

Warto zaznaczyć, że rodzicami zastępczymi nie mogą być osoby, które są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, były w przeszłości skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz/lub zostały pozbawione władzy rodzicielskiej. Ta ostatnia nie może być również ograniczona lub zawieszona.

Więcej informacji

Rodzina zastępcza ma prawo do:

  • uzyskania informacji o przyjmowanym dziecku, jego sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej i szkolnej oraz specyficznych potrzebach;
  • wsparcia ze strony kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z opieką nad dzieckiem;
  • poradnictwa psychologicznego i prawnego;
  • pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej;
  • podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach;
  • pomocy koordynatora w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Chyliczkowska 14, pok. 15 lub 17 lub po nr tel.: 22 756 62 44, 22 756 61 97, 22 756 61 98.

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2016-07-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer