Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Szacowanie strat po nowemu

Od tego roku komisje szacujące straty w gospodarstwach rolnych powstałe w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych pracują według nowego regulaminu. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami teraz to burmistrz ogłasza wystąpienie klęski na terenie sołectwa lub gminy i ustala termin składania wniosków przez rolników.

Nowy regulamin

Szkody powstałe na skutek zjawisk przyrodniczych i pogodowych takich jak: powódź, huragan, wyładowania atmosferyczne, susza, przymrozki, deszcz nawalny, obsunięcie ziemi czy grad szacuje komisja powołana przez wojewodę.

Według nowego regulaminu, wprowadzonego przez wojewodę mazowieckiego, to burmistrz ogłasza wystąpienie klęski żywiołowej na terenie sołectwa lub gminy. On również wyznacza termin składania przez rolników wniosków (formularz do pobrania dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) o szacowanie strat. Warto pamiętać, że data złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, wraz z załącznikami, jest równocześnie datą zgłoszenia szkody. – Komisja musi wykonać lustrację na miejscu powstania szkody, przed zbiorem plonu lub likwidacją uprawy – wyjaśnia Elżbieta Zgagacz, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa konstancińskiego magistratu. – Ma na to maksymalnie dwa miesiące, licząc od dnia zgłoszenia szkody.

Prace komisji

Efektem prac komisji jest protokół, który następnie trafia do wojewody w celu sprawdzenia i potwierdzenia strat. A te są uznawane pod warunkiem wystąpienia szkód wyższych niż 30 proc. średniej rocznej produkcji w skali całego gospodarstwa (w porównaniu do kilkuletniej średniej dochodowości).
– Zainteresowani mogą zapoznać się ze sposobem wyliczenia wysokości szkód – dodaje Elżbieta Zgagacz. – Potwierdzony przez wojewodę protokół można przedstawić w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw lub może on być podstawą do wnioskowania o udzielenie kredytu preferencyjnego.
Jeżeli szkody wyniosły poniżej 30 proc. średniej rocznej produkcji, wojewoda protokołu nie podpisze. Wyżej opisana procedura dotyczy klęsk żywiołowych takich jak np. powódź. Może się jednak zdarzyć, że szkody wystąpią w niewielkiej ilości gospodarstw lub wręcz dotkną tylko jednego gospodarstwa. Taka sytuacja wystąpi na przykład w przypadku uderzenia pioruna lub uszkodzeń mrozowych konkretnych upraw. Wówczas złożenie wniosku o oszacowanie szkód może być informacją dla burmistrza o potrzebie wystąpienia do wojewody o powołanie komisji szacującej straty. 

Więcej informacji

W razie wątpliwości warto skontaktować się z pracownikiem merytorycznym urzędu (Elżbieta Zgagacz, tel.: 22 484 25 92). Pełny regulamin powoływania i działania komisji dostępny jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

Autor: Patryk Siepiak

2016-07-25

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer