Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Weź dotację na założenie żłobka

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs, w ramach którego można uzyskać dofinansowania z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym.

Ponad 23 mln zł

Konkurs skierowany jest do podmiotów działających w Warszawie oraz 39 gminach, w tym Konstancin-Jeziorna współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to ponad 23,5 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie od 29.08 do 19.09.

Na co można dostać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna.  Realizacja projektów umożliwi m.in. powrót do pracy osobom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3.

Więcej informacji

Konkurs jest organizowany w ramach Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji na www.omw.um.warszawa.pl oraz www.funduszedlamazowsza.eu

Autor: Patryk Siepsiak

2016-07-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer