Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wyniki trzeciego otwartego konkursu ofert

Poznaliśmy wyniki trzeciego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, kultury, sztuki i ratownictwa. W tej edycji samorząd przyznał dotacje na łączną kwotę 41 650 zł.

Weryfikacja

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych, które zrealizują przedsięwzięcia m.in. kulturalne, rekreacyjne, krajoznawcze dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.  Konstanciński magistrat wnioski przyjmował do 13 lipca. Projekty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-prawnym i ocenione przez komisję powołaną przez burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. 

Wyniki

W piątek (15 lipca) poznaliśmy listę zadań oraz kwoty dotacji przyznanych na ich realizację. Podmioty otrzymają wsparcie na łączną kwotę ponad 41 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na organizację m.in. przedsięwzięć związanych z popularyzacją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów. Szczegółowe wyniki poniżej.


Zakres zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nazwa zadania
Nazwa podmiotu Kwota przyznanej dotacji w zł
Organizacja przedsięwzięć związanych z popularyzacją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z terenu gm. Konstancin-Jeziorna. Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Stare Babice 4 500
Organizacja przedsięwzięć promujących wiedzę o osobach zasłużonych dla kultury związanych z terenem gm. Konstancin-Jeziorna. Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Stare Babice 3 200
Organizacja przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych na terenie gm. Konstancin-Jeziorna. Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Stare Babice 3 300


Zakres zadania: upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Nazwa zadania Nazwa podmiotu Kwota przyznanej dotacji w zł
Organizacja dla młodzieży szkolnej gminy Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć edukacyjnych związanych z popularyzacją historii Polski w formie konkursów, prelekcji, wykładów, lekcji w muzeach, gier terenowych itp. Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego, Stare Babice 3 650


Zakres zadania: ratownictwo i ochrona ludności

Nazwa zadania Nazwa podmiotu Kwota przyznanej dotacji w zł
Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna. Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Piaseczno 3 500


Zakres zadania: kultura fizyczna

Nazwa zadania Nazwa podmiotu Kwota przyznanej dotacji w zł
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów, organizowanych na terenie gm.  Konstancin-Jeziorna (Park Zdrojowy). KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna 5 750
Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w obiektach gminnych (Habdzin). KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna 3 200
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów, organizowanych na terenie gm.  Konstancin-Jeziorna (Kępa Okrzewska, Parcela). KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna 5 000
Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w obiektach gminnych (ZS nr 5 w Konstancinie-Jeziornie). KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna 5 700


Zakres zadania: turystyka

Nazwa zadania Nazwa podmiotu Nazwa podmiotu
Organizacja  jednodniowych przedsięwzięć krajoznawczo - turystycznych  dla seniorów z terenu gm. Konstancin-Jeziorna. Stowarzyszenie Przyjaciół Kępy Okrzewskiej, Kępa Okrzewska 3 850

Autor: Grzegorz Żurawski

2016-07-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer