Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zgłoś kandydata do nagrody marszałka

Do 9 września Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego czeka na kandydatów do nagrody marszałka. Zaszczytny tytuł trafi do wybitnych mieszkańców regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Uhonorować zasłużonych dla Mazowsza

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego to wyraz uznania dla pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. To wyraz docenienia niepospolitych pomysłów i twórczych inicjatyw, które są wyrazem autentycznych pasji. Prestiż i szczytny cel sprawiają, że z roku na rok Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dotychczas, wśród laureatów, zasłużonych dla wspólnoty mazowieckiej i całym swoim życiem udowadniających słuszność swoich wyborów, znaleźli się m.in.: Józef Hen, Barbara Wachowicz, ks. Jan Twardowski, ks. bp. dr hab. Stanisław Wojciech Wielgus, Wojciech Siemion, Jerzy Janicki czy Sława Przybylska. Spośród tegorocznych kandydatów nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła konkursu wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.


Jak zgłaszać kandydatury

Wnioski dotyczące kandydatów do XVII edycji Konkursu należy składać na odpowiednich formularzach zgłoszeniowych:

  1.    dla podmiotów niebędących osobą fizyczną
  2.    dla osób fizycznych;

w nieprzekraczalnym terminie:

  1. pocztą do 9 września 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
  2.  lub osobiście do 9 września 2016 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.


Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/patronaty--nagrody--odznaczenia/nagroda-marszalka/art,3,xvii-edycja-konkursu-nagroda-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego.html.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 59 79 221 lub wysyłając e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku zmienionej Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Autor: Grzegorz Żurawski

2016-07-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer