Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konstancin-Jeziorna wśród najlepszych gmin w Polsce


Nasza gmina znalazła się wśród 5. najdynamiczniej rozwijających się gmin miejsko-wiejskich XIV Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST i zajęła 3. miejsce w kategorii Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość. To cenne wyróżnienie dla władz gminy, świadczące o dobrym, nie tylko uzdrowiskowym, ale i gospodarczym klimacie w Konstancinie-Jeziornie.

14 listopada, podczas mającej miejsce w gmachu Sejmu konferencji „Zrównoważony Rozwój Społeczno - Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, ogłoszono wyniki XIV Rankingu Zrównoważonego Rozwoju i wręczono dyplomy wyróżnionym samorządom. Gmina Konstancin-Jeziorna znalazła się w gronie najszybciej rozwijających się jednostek samorządowych w Polsce, na 3. miejscu wśród samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość. - Jako przedstawiciel samorządu cieszę się z tego wyróżnienia, pokazującego skalę rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna w ostatnich latach, oraz potwierdzającego dobrze wybrane i realizowane cele jej rozwoju – powiedział burmistrz Kazimierz Jańczuk odbierając zaszczytny dyplom podczas uroczystej konferencji w Sejmie.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. 

Organizatorami konkursu są: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Autor:

2016-11-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer