Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konsultacje Społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych oraz składania uwag dotyczących Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+. Konsultacje potrwają od 21 listopada do 2 grudnia br.

W terminie od 21 listopada do 2 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. 9.00 -  15.30  oraz na stronie internetowej rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl dostępny będzie do wglądu projekt dokumentu pt. Program Rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+


Uwagi do Programu

Uwagi do Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+, można będzie składać  w terminie od 21 listopada do 2 grudnia 2016 r., w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl wpisując w  tytule „Uwaga do Programu - Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna z dopiskiem: „Uwaga do Programu Rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+”
c) bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32, w godzinach pracy Urzędu.


Spotkania konsultacyjne

Spotkania w sprawie Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ odbędą się w dniach 22 listopada, 24 listopada, i 28 listopada 2016 r. zgodnie z następującym harmonogramem czasowym i w następujących miejscach:

22 listopada 2016 r.:
-  godz. 9.50-10.35 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: spotkanie informacyjno-edukacyjno-konsultacyjne w postaci warsztatów dla dzieci i młodzieży tej szkoły;
- godz. 11.35-12.20 – Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wojewódzkiej 12: spotkanie informacyjno-edukacyjno-konsulltacyjne w postaci warsztatów dla dzieci i młodzieży tej szkoły;
- godz. 13.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Świetlicowa 1: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
- godz. 14.30 – Świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska, (Kępa Okrzewska Nr 27): otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
- godz. 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
- godz. 18.30 – Świetlica przy ul. Jaworskiego 24 (Mirków): otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;


24 listopada 2016 r.:
- godz. 12.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Świetlicowa 1:  otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
- godz. 14.00 – Świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska, (Kępa Okrzewska Nr 27): otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne
- godz. 17.00 – Świetlica przy ul. Jaworskiego 24 (Mirków): otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
- godz. 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22; otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne
- godz. 18.30 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne
- godz. 18.30 – Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wojewódzkiej 12: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne


28 listopada 2016 r.:
- godz. 12.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Świetlicowa 1: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne
- godz. 14.00 – Świetlica w miejscowości Kępa Okrzewska, (Kępa Okrzewska Nr 27): otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
- godz. 17.00 – Świetlica przy ul. Jaworskiego 24 (Mirków): otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
- godz. 17.00 – Przedszkole Nr 5 w Oborach, Obory 22: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
- godz. 18.30 – Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej 7: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;
- godz. 18.30 – Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wojewódzkiej 12: otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne;


Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach.

Autor:

2016-11-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer