Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Kto do Rady Seniorów?

Znamy kandydatów do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna. Na liście znalazło się 13 nazwisk. Mieszkańcy w wieku 60+ wybiorą swoich przedstawicieli do rady na spotkaniu wyborczym, które odbędzie się 16 grudnia. Początek o godz. 17.00.

Lista kandydatów

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zakończył nabór kandydatów do Rady Seniorów. Do magistratu wpłynęło łącznie 13 zgłoszeń, wszystkie przeszły pozytywną ocenę formalną. Poniżej publikujemy listę imienną (w porządku alfabetycznym) kandydatów do RS wraz z krótkim biogramem każdego z nich. 

 1. Błeszyńska Danuta Maria
  lat 66; zam. Konstancin-Jeziorna; wykształcenie wyższe ekonomiczne; pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; zastępca przewodniczącego Zarządu Koła nr 24 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Konstancinie-Jeziornie.  
 2. Kozikowski Tadeusz
  lat 75; zam. Konstancin-Jeziorna; wykształcenie wyższe politologiczne; członek Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Konstancinie-Jeziornie; współzałożyciel klubów seniora w Skolimowie i Kawęczynku; długoletni członek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych; były radny i prezes OSP Skolimów.
 3. Łuszczyńska Celina
  lat 62; zam. Czernidła; przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa Czernidła; od 25 lat przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich; członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; ławnik Sądu Rejonowego w Piasecznie; członkini Koła Seniora nr 21 os. Mirków.
 4. Matejak Maria
  lat 67; zam. Cieciszew; wykształcenie technik laborant; przez 30 lat pracowała w Fabryce Papieru w Mirkowie.
 5. Mrówka Anna
  lat 69; zam. Konstancin-Jeziorna; z zawodu technik medyczny fizjoterapii; członkini Koła Seniora nr 21 os. Mirków; założycielka grupy śpiewających seniorów „Pogodna Jesień”.
 6. Nogal Kazimiera
  lat 73; zam. Kawęczynek; emerytka; przewodnicząca Koła Seniorów w Kawęczynku; przez 14 lat była sołtysem Kawęczynka.
 7. Pindelska Wanda
  lat 70; zam. Słomczyn; absolwentka Zasadniczej Szkoły Handlowej w Ciechanowie; przez ponad 30 lat pracowała jako listonosz; emerytka; członkini Koła Seniora nr 15 w Słomczynie.
 8. Rogalski Przemysław
  lat 72; zam. Cieciszew; wykształcenie techniczne; przez 30 lat prowadził własną działalność gospodarczą; czynny uczestnik życia społecznego Cieciszewa i ościennych miejscowości.
 9. Siemiątkowska Krystyna
  lat 65; zam. Słomczyn; absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Skolimowie; od przeszło 47 lat pracownik oświaty; obecnie pracuje w sekretariacie Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie; członkini Koła Seniora nr 15 w Słomczynie.
 10. Skórniewski Jerzy
  lat 70; zam. Słomczyn; magister inżynier mechanik – spec. energia jądrowa oraz magister inżynier – spec. inżynieria bezpieczeństwa; był pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 11. Szewczyk Marek
  lat 65; zam. Konstancin-Jeziorna; przewodniczący koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mirkowie; wiceprzewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Oddział Warszawa Mokotów; był społecznym kuratorem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.
 12. Zieliński Marek Andrzej
  lat 71; zam. Konstancin-Jeziorna; wykształcenie wyższe magister prawa; prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką; członek zarządu Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników oraz wiceprezes Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego.
 13. Zwolińska Bożena
  lat 66; zam. Konstancin-Jeziorna; wykształcenie wyższe; wieloletni pracownik administracji i obsługi placówek oświatowych; w latach 1999-2014 dyrektor Szkoły Podstawowej w Opaczy; członkini Koła Seniora nr 24 os. Grapa i Chóru Seniora Cantabile; przewodnicząca koła emerytów członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Wybory

Wybory członków do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna odbędą się na zebraniu w piątek, 16 grudnia od godz. 17.00 w sali posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie. Głosowanie trwać będzie do godz. 20.00.

Czynne i bierne prawo wyborcze

Przypominamy! Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna, która najpóźniej w dniu poprzedzającym zebranie ukończyła 60 lat i będzie obecna na zebraniu. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. 

Głosowanie i zadania

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, każdy uczestnik zebrania, posiadający czynne prawo wyborcze, może wskazać na karcie wyborczej nie więcej niż 15 kandydatów do rady. Jednak 16 grudnia seniorzy zagłosują maksymalnie na 13 osób (tylu jest kandydatów). W przypadku zaznaczenia większej liczby, karta do głosowania będzie nieważna. W skład rady wejdzie nie mniej niż 9 i nie więcej niż 15 osób, w tym przypadku - 13.

Głównymi zadaniami rady będzie m.in. dbanie o dobro seniorów, zapobieganie ich marginalizacji, wspieranie aktywności osób starszych, profilaktyka i promocja zdrowia oraz rozwój dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury. 

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2016-12-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer