Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Marszałek zaprasza do głosowania

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

20 kandydatów

Od 9 września do 7 października organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego mogły zgłaszać kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Nabór prowadził Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Po weryfikacji poprawności zgłoszeń oraz uzupełnieniu braków formalnych lista kandydatów obejmuje 20 nazwiska. O tym, kto zasiądzie w radzie zadecyduje głosowanie. Obszar obejmujący powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, żyrardowski i warszawski – zachodni reprezentują Alicja Korkosz i Joanna Tołczyk.

Kto głosuje?

Do oddania głosu na kandydatów na członków rady uprawnione są prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego:

 • organizacje pozarządowe;
 • związki i porozumienia organizacji pozarządowych;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Głosować można do 28 listopada.

Jak głosować?

W ramach głosowania podmioty uprawnione mogą przesłać jedną kartę do głosowania na, której mogą oddać po jednym głosie na od 1 do 4  kandydatów z opublikowanej listy (w sumie maksymalnie 4 głosy).
 Wypełnione karty opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób należy dostarczyć w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

 1. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego”:
  • bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00,
  • bezpośrednio w jednej z Delegatur Urzędu: Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, w godzinach: 8.00 – 15.00,
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa”;
 2. w formie elektronicznej (skan w formacie PDF) na adres e-mail: mrdpp@mazovia.pl.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje, w tym karty do głosowania dostępne są na stronie: www.dialog.mazovia.pl (link otwiera się w nowym oknie).

Autor: Patryk Siepsiak/Biuro Komunikacji Społecznej

2016-11-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer