Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ministerstwo Sportu czeka na oferty

Do 7 grudnia trwa konkurs ofert ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na dofinansowanie mają szanse zadania z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, które będą realizowane w 2017 r.

Dla kogo?

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Na co i ile?

Szansę na dofinansowanie mają zadania z zakresu upowszechniania sportu, w tym m.in.: w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych; w środowisku akademickim; w środowisku wiejskim. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 zaplanowano na ten cel: 22 562 000 zł. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 7 grudnia. 

Więcej informacji

Szczegóły konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Finansowanie zadań - Sport powszechny - 2016 rok (link otwiera się w nowym oknie). 

Autor: Patryk Siepsiak/Biuro Komunikacji Społecznej

2016-11-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer