Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

W marcu rekrutacja do przedszkoli

We wtorek (1 marca) rusza nabór do przedszkoli publicznych prowadzonych przez konstanciński samorząd. Na dzieci w wieku od 3 do 6 lat czeka 420 miejsc. Jednak, to czy wszystkie maluchy znajdą opiekę w gminnych placówkach, w dużej mierze zależeć będzie od rodziców sześciolatków i ich decyzji o wysłaniu swoich pociech do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Pierwszeństwo

W gminie Konstancin-Jeziorna rekrutacja na nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczyna się 1 marca. Zgodnie z prawem w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy. Jeśli jednak kandydatów będzie więcej niż miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Wówczas pierwszeństwo przysługuje maluchom m.in.: niepełnosprawnym, mającym niepełnosprawnego rodzica lub niepełnosprawnych oboje rodziców czy niepełnosprawne rodzeństwo, pochodzącym z rodzin wielodzietnych (min. troje dzieci), objętym pieczą zastępczą oraz wychowywanym przez samotnych rodziców. 

Lokalne kryteria

Samorząd Konstancina-Jeziorny wprowadził też swoje lokalne kryteria przyjęć (szczegóły poniżej). Nie obowiązuje tutaj zasada "kto pierwszy ten lepszy". O przyjęciu dziecka do danej placówki decyduje liczba punktów uzyskanych przez nie podczas rekrutacji. Łącznie można zdobyć 14. Rodzice na złożenie kart zgłoszeniowych mają czas do 31 marca. Formularze dostępne są w poszczególnych placówkach, można je też pobrać z naszej strony internetowej (poniżej). Dokumenty należy złożyć u dyrektora wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Kryteria przyjęć do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych (zgodnie z uchwałą nr 209/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna)

  • oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się - 4 punkty;
  • kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola/ oddziału przedszkolnego - 4 punkty;
  • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego przedszkola/szkoły/ zespołu szkół - 4 punkty;
  • kryterium dochodowe- dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 2 punkty.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna

Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie
uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1-31 marca 2016 r. 16-19 sierpnia 2016 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub pierwszej klasy szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 6 kwietnia 2016 r. 23 sierpnia 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 kwietnia 2016 r. 24 sierpnia 2016 r
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 18 kwietnia 2016 r. 25 sierpnia 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 kwietnia 2016 r. 26 sierpnia 2016 r.

Autor: Patryk Siepsiak

2016-02-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer