Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wiosną kontrole posesji

Koniec pobłażania dla zatruwających środowisko naturalne. Wiosną na terenie gminy Konstancin-Jeziorna rusza zakrojona na szeroką skalę akcja. Będą systematyczne zajęcia ekologiczne w przedszkolach i szkołach, rozmowy z mieszkańcami oraz kontrole posesji. Straż miejska zajrzy m.in. do pieców i sprawdzi czym konstancinianie w nich palą.

Pora działać

– W naszej gminie uzdrowiskowej przyszedł czas, aby przestać tylko mówić o degradacji środowiska naturalnego, ale zacząć intensywnie działać – mówi Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina-Jeziorny. – Musimy wspólnie chronić wody naturalne, glebę i powietrze.
Samorząd na wiosnę rozpoczyna zakrojoną na szeroką skalę akcję. Obejmie ona m.in. gminne szkoły i przedszkola, w których wprowadzona zostanie systematyczna edukacja ekologiczna. O tym, jak ważne jest środowisko i jego ochrona będzie też mowa podczas planowanych spotkań z mieszkańcami. – Stop wyrzucaniu do przydrożnych rowów, pobliskich lasów, rzek, odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i wszystkich innych przedmiotów, które stały się niepotrzebne – dodaje Kazimierz Jańczuk. – Jak nigdy dotąd wdrażamy kompleksową kontrolę nieruchomości zarówno prywatnych, Skarbu Państwa, jak i tych będących własnością gminy.

Sprawdzą wszystko

Wkrótce do drzwi mieszkańców zapukają pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG w towarzystwie strażnika miejskiego. Burmistrz gminy wydał już odpowiednie upoważnienia, dzięki którym funkcjonariusze będą mogli sprawdzić m.in. czym ludzie palą w piecach. Podczas takiej wizyty mieszkańcy są zobowiązani do przedstawienia dokumentów, rachunków lub paragonów od firm wywożących ścieki z szamb oraz umów potwierdzających korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z wywozem nieczystości ciekłych i stałych. Kontrolerzy zweryfikują też jak składowane są odpady komunalne na danej nieruchomości i częstotliwość opróżniania szamb. Porównają ilości pobranej wody z ilością wywiezionych nieczystości i w końcu sprawdzą, gdzie z danej posesji trafiają opony czy azbest. Będą pouczenia, zalecenia, a dla opornych kary administracyjne. 

Upoważnienia

W oparciu o ustawy: Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn.zm.), Utrzymanie czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1399 z późn.zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Konstancin-Jeziorna (Uchwała Rady Miejskiej nr 383/VI/32/2013 z dnia 11.04.2013 r.) Straż Miejska otrzymała od burmistrza gminy upoważnienia do:

  • kontroli składowania odpadów komunalnych na danej nieruchomości,
  • kontroli szamb na nieczystości płynne, w tym posiadanej umowy na wywóz nieczystości, częstotliwości wywozu nieczystości (faktury),porównania ilości pobranej wody z ilością wywiezionych nieczystości,
  • wezwania właścicieli nieruchomości do siedziby Straży Miejskiej celem złożenia wyjaśnień i brakujących dokumentów w dniu kontroli,
  • kontroli palenisk domowych,
  • kontroli pozbywania się z nieruchomości innych przedmiotów takich jak: opony, azbest itp.

Wzór upoważnienia

Autor: Patryk Siepsiak

2016-02-25

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer