Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Do piątku czekamy na kandydatów

Jeszcze tylko do najbliższego piątku (6 maja) można zgłaszać kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku 2015”. Zwycięzców poznamy podczas tegorocznej Gali Samorządu Terytorialnego, która odbędzie się 30 maja. 

Warto podziękować

Bezinteresownie poświęcają innym swój wolny czas, często kosztem wielu wyrzeczeń. Teraz warto im za to podziękować. Propozycje osób, które zasługują na tytuł „Wolontariusz roku 2015” mogą zgłaszać instytucje społeczne, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły,
a także mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna. 

Zgłoszenia na formularzu

Na specjalnym formularzu, jego druk znajdziemy poniżej oraz w Wydziale Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi UMiG przy ul. Warszawskiej 23, trzeba uzasadnić swoją nominację. Zgłoszenie należy dostarczyć do magistratu. 

Można to: 

  • zrobić osobiście (kancelaria,pok. nr 4), 
  • przesłać pocztą tradycyjną (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna) 
  • przesłać mailem na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl

Mamy na to czas do najbliższego piątku (6 maja). Kandydatury rozpatrzy kapituła konkursowa, w składzie: Ryszard Machałek - pierwszy zastępca burmistrza, Patryk Siepsiak - p.o. kierownika Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi UMiG, Edyta Markiewicz-Brzozowska - dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury, Jolanta Urbańska - dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Grażyna Chojnowska - przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej, a także Hanna Budnicka - prezes Stowarzyszenia Klub Inicjatyw Obywatelskich i Czesława Gasik - prezes Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina. Tytuł przyzna burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna. Nazwiska laureatów poznamy podczas Gali Samorządu Terytorialnego, która w tym roku odbędzie się 30 maja. 

Wyróżnieni w ubiegłych latach

W ubiegłych latach statuetkami dębu konstancińskiego uhonorowani zostali: Czesława Gasik, Małgorzata Zarzycka, Hanna Budnicka, Wojciech Guszkowski, Małgorzata Szanduła, Andrzej Szczygielski, Fundacja Szerokie Wody, zespół Łurzycanki, Aneta Asendy, Cezary Żegliński, Tomasz Nowicki, Anna Schubert, Piotr Kucharski i Adam Zyszczyk.

Niezbędne dokumenty (do pobrania)

Autor: Patryk Siepsiak

2016-05-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer