Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Dopłaty do wymiany pieców

W kwietniu rusza nabór wniosków w ramach dwóch programów ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na m.in. wymianę kotłowni lub palenisk węglowych, a także na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Wymiana pieców

Konkursy skierowane są do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, a ich celem jest ochrona powietrza atmosferycznego. Program pt. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” obejmuje m.in. wymianę kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą; zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel i ekogroszek). Dofinansowanie w formie dotacji można uzyskać do 75 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł dla jednego beneficjenta. Istnieje też możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. Warto pamiętać, że na koszty kwalifikowane składają się: koszt zakupu kotła i czujnika tlenku węgla - czadu oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Kolektory sdłoneczne

Drugi program pt. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż
pomp ciepła” skierowany jest również do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania. Zgodnie z tym programem fundusz gwarantuje dofinansowanie na zakup i montaż: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pompy. Jest ono udzielane w formie dotacji i pożyczek. I tak, zakup i montaż kolektorów słonecznych ma formę dotacji do 45 proc. kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 tys. zł dla jednego beneficjenta. Na zakup i montaż pomp ciepła możemy otrzymać dotację do 25 proc. kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 10 tys. zł dla jednego beneficjenta, a na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej możemy liczyć na dotację do 25 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7,5 tys. zł. We wszystkich powyższych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. 

Wnioski od kwietnia

Przyjmowanie wniosków, należy je złożyć w warszawskiej siedzibie WFOŚiGW, do obu programów rozpoczyna się 4 kwietnia i potrwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację, jednak nie później niż do 30 września 2016 r. Niezbędne formularze zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie internetowej WFOŚiGW. Więcej szczegółów na www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta.

Autor: Patryk Siepsiak

2016-03-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer