Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Milion na pomysły mieszkańców

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna ponownie zdecydują, na co samorząd przeznaczy w przyszłym roku milion złotych. Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Uwaga! Od tego roku będzie on realizowany według nowego regulaminu.

Milion złotych

Znamy już oficjalnie kwoty budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Na inicjatywy mieszkańców samorząd przeznaczy okrągły milion złotych, z czego: 700 tys. zł na inwestycje i 300 tys. zł na pozostałe projekty z zakresu m.in.: turystyki, sportu, rekreacji i kultury. Podobnie jak w poprzedniej edycji, także w tej będą ograniczenia. Maksymalna wartość zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 100 tys. zł, a projektów pozostałych - 50 tys. zł. 

Zgłaszanie projektów

Od tego roku Budżet Obywatelski Gminy Konstancin-Jeziorna będzie realizowany według nowego regulaminu. Został on opracowany wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a zmiany są odpowiedzią na wnioski i sugestie mieszkańców. Nabór projektów rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa miesiąc (do 30 kwietnia). Tu mamy pierwszą nowość - każdy zgłaszany projekt powinien mieć poparcie co najmniej 15 mieszkańców gminy. Warto pamiętać o tym, aby - w przypadku realizacji projektu na nieruchomości niebędącej własnością lub we władaniu gminy, do formularza zgłoszeniowego dołączyć od właściciela zgodę, w formie bezpłatnego użyczenia, na jej wykorzystanie. 

Głosowanie i wyniki

Formularz zgłoszeniowy oprócz strony internetowej gminy, dostępny będzie również w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32. Po weryfikacji formalno-merytorycznej propozycji mieszkańców powstanie lista zadań (kolejność projektów na liście do głosowania ustalona zostanie przez komisję w drodze publicznego losowania). O tym, które przedsięwzięcia będą realizowane zadecydujemy w głosowaniu, które potrwa od 1 do 15 września . Zwycięskie projekty poznamy do 26 września. 


Harmonogram budżetu obywatelskiego:

  • od 1 do 30 kwietnia: Zgłaszanie projektów
  • od 1 do 31 maja: Weryfikacja zgłoszonych projektów
  • do 15 czerwca: Ogłoszenie  listy projektów zakwalifikowanych do głosowania
  • od 15 czerwca do 31 sierpnia: Promocja zakwalifikowanych projektów - dyskusje mieszkańców
  • 19 czerwca: Losowanie kolejności projektów
  • od 1 do 15 września: Głosowanie mieszkańców na projekty
  • do 26 września: Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji w roku 2017
  • promocja zasad przeprowadzania budżetu obywatelskiego - prowadzona w sposób ciągły
  • ewaluacja - prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Regulamin budżetu obywatelskiego (do pobrania)

Autor: Patryk Siepsiak

2016-03-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer