Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nabór mieszkańców do komisji

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił nabór mieszkańców gminy do składu komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania budżetu obywatelskiego na rok 2017. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia. 

Zgłoszenia

Kandydatem do komisji może być mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna, który stale zamieszkuje na jej terenie i jest osobą pełnoletnią. Zgłoszenia można złożyć w kancelarii konstancińskiego magistratu (ul. Warszawska 32, pok. nr 4) lub przesłać:

  • drogą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@konstancinjezioma.pl (decyduje data wpływu na adres poczty elektronicznej urzędu)
  • poprzez operatora pocztowego na adres urzędu, z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do urzędu)

Zainteresowani mają na to czas do 15 kwietnia. 

Dane osobowe

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane osobowe: nazwisko i imię kandydata, jego dokładny adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail i telefon kontaktowy. W skład komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania budżetu obywatelskiego na rok 2017, burmistrz powoła maksymalnie 5 mieszkańców gminy. W przypadku większej liczby kandydatów o miejscu w komisji zadecyduje losowanie, które odbędzie się 20 kwietnia o godz. 15.00 w sali posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1.

Autor: Patryk Siepsiak

2016-03-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer