Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nowy regulamin budżetu obywatelskiego

Przyszłoroczny Budżet Obywatelski Gminy Konstancin-Jeziorna będzie realizowany według nowego regulaminu. Został on opracowany wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zmiany są odpowiedzią na wnioski i sugestie mieszkańców.

Nowy regulamin

Budżet obywatelski w gminie Konstancin-Jeziorna funkcjonuje od trzech lat. Dzięki niemu mieszkańcy mają możliwość realizacji swoich pomysłów zarówno z zakresu inwestycji, jak i działań społecznych, kulturalnych, turystycznych oraz sportowych. Nowy regulamin został opracowany wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jest odpowiedzią na wnioski i sugestie mieszkańców gminy. W środę (23 marca) został wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 41/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Sporo zmian

Zmian, w stosunku do poprzednich edycji, jest sporo. Oto niektóre z nich: do zgłoszenia propozycji zadania - nie musi to być tylko inwestycyjne - będzie potrzebne poparcie co najmniej 15 mieszkańców gminy; kolejność projektów na liście do głosowania ustali komisja w drodze publicznego losowania. Ponadto realizowane będą tylko te przedsięwzięcia, które w głosowaniu uzyskają co najmniej 30 głosów. Nowe są też harmonogram realizacji poszczególnych etapów budżetu obywatelskiego (szczegóły poniżej), a także formularz zgłoszeniowy i karta do głosowania. 

Wnioski od 1 kwietnia

Wnioski do edycji 2017 budżetu obywatelskiego będzie można zgłaszać od 1 do 30 kwietnia. Wcześniej, do 31 marca, burmistrz gminy określi wysokość środków budżetowych oraz ich podział na poszczególne rodzaje projektów.  Wkrótce podamy więcej szczegółów.

Harmonogram realizacji zadań budżetu obywatelskiego na rok 2017

Lp. Etap Termin
1. Promocja zasad przeprowadzania
budżetu obywatelskiego
prowadzona w sposób
ciągły
2. Zgłaszanie projektów od 1 do 30 kwietnia 2016 r.
3. Weryfikacja zgłoszonych projektów od 1 do 31 maja 2016 r.
4. Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do 15 czerwca 2016 r.
5. Promocja zakwalifikowanych projektów
- dyskusje mieszkańców
od 15 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.
6. Losowanie kolejności projektów 19 czerwca 2016 r.
7. Glosowanie mieszkańców na projekty od 1 do 15 września 2016 r.
8. Ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji
w roku 2017
do 26 września 2016 r.
9. Ewaluacja prowadzona przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego prowadzona w sposób ciągły


Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna

Autor: Patryk Siepsiak

2016-03-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer