Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Pamiętaj o opłatach środowiskowych

Przedsiębiorco! Zbliżają się terminy składania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2015. - To obowiązek każdej firmy, która wprowadza m.in. gazy lub płyty do powietrza, ścieki do wód lub ziemi oraz składuje odpady - przypomina Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Opłaty środowiskowe za rok 2015 wnosi się na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

Terminy

Pamiętaj o poniższych terminach: 

  • do 31 marca 2016 r. podmioty zobowiązane są do wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów oraz za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, a także do złożenia "Wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za rok 2015.

    Uwaga! Po raz pierwszy za rok 2015 podmioty biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych będą wnosiły opłaty za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych na konto redystrybucyjne urzędu marszałkowskiego i składały informację o wysokości naliczonej opłaty.
  • do 15 marca 2016 r. podmioty wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach na rynek krajowy, producenci opakowań, importerzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksporterzy bądź dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach zobowiązani są złożyć "Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz o opłacie produktowej” za 2015 r., natomiast podmioty wprowadzające do obrotu na rynek krajowy produkty typu oleje i opony w tym samym terminie powinny przedłożyć "Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej za 2015 r."

    Do 15 marca 2016 r. wprowadzający produkty w opakowaniach, w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wnoszą należną opłatę produktową. Również w tym samym terminie podmioty wprowadzające do obrotu na rynek krajowy produkty uiszczają należną opłatę produktową, w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych.
  • do 15 marca 2016 r. wprowadzający baterie i akumulatory, sprzedawcy detaliczni baterii/akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zbierający zużyte baterie/akumulatory przenośne i przetwarzający zużyte baterie/akumulatory przedkładają sprawozdania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach. Także w tym terminie, wprowadzający baterie i akumulatory do obrotu wnoszą środki na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłatę produktową w przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii/akumulatorów przenośnych, natomiast sprzedawcy detaliczni przekazują nieodebraną opłatę depozytową.

Więcej informacji

Więcej informacji, w tym wzory wykazów i sprawozdań oraz numery kont można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - www.wcm.mazovia.pl pkt 6 Opłaty środowiskowe (kliknięcie łącza spowoduje otwarcie strony w nowym oknie).

Informacje na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w kwestii sprawozdawczości i opłat za rok 2015, można znaleźć na stronie: www.gios.gov.pl (kliknięcie łącza spowoduje otwarcie strony w nowym oknie).

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje o możliwości przesyłania wykazów i sprawozdań za pośrednictwem portalu e-PUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.

Autor: Urząd Marszałkowski

2016-03-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer