Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Kierszek wybierze nowego sołtysa!

Tagi:

Jacek Sokołowski zrezygnował z funkcji sołtysa Kierszka. Nowego włodarza wsi mieszkańcy wybiorą na zebraniu, które odbędzie się 25 października.

Jacek Sokołowski sołtysem Kierszka był 5 lat. 13 października złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rezygnację z tej funkcji z przyczyn osobistych i zawodowych.

Termin zebrania

Mieszkańcy Kierszka nowego gospodarza wsi wybiorą we wtorek, 25 października. Spotkanie odbędzie się w Kierszku, przy ul. Olechowskiej 11. Początek o godz. 19.00. W przypadku braku quorum drugie zebranie zaplanowano tego samego dnia na godz. 19.15. 


Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór protokolanta zebrania.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przeprowadzenie wyboru Sołtysa.
7. Zamknięcie zebrania.

Autor:

2016-10-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer