Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

XXIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 14 października 2016 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.

Sesja zostaje zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie
4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141 NI/14/20 11 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r.

Porządek obrad:
I.  Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III.  Przyjęcie porządku obrad.
IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
V. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
1)  zaopiniowania projektu planu aglomeracji Góra Kalwaria.
VI. Zamknięcie obrad.

Autor:

2016-10-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer