Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nowy wzór deklaracji śmieciowej

Od 24 sierpnia obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy on mieszkańców, którzy składają pierwszą lub nową deklarację bądź dokonują korekty już złożonego dokumentu.

Aktualizacja

Deklaracja stanowi podstawę do wyliczenia przez gminę wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualizacja wzoru dokumentu wynikała z konieczności dostosowania go do zapisów znowelizowanej w lipcu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Jakie zmiany?

Zmiany głównie dotyczą sposobu i terminu składania deklaracji. Właściciel nieruchomości ma na to 14 dni, licząc od dnia zamieszkania na danej posesji pierwszego mieszkańca - w tym przypadku w części B formularza zaznaczamy pole "złożenie deklaracji po raz pierwszy”. Nową deklarację składamy także gdy: zmieniły się nasze dane - wówczas w części B zaznaczamy pole "nowa deklaracja" lub gdy w poprzednim formularzu popełniliśmy jakiś błąd - w nowym druku zaznaczamy pole "korekta deklaracji". Pozostałe zmiany mają charakter czysto kosmetyczny.

Więcej informacji

Deklaracje składamy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 31, Galeria Lima, pok. nr 13). Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 484 25 12. 

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2016-08-31

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer