Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Stypendium szkolne dla uczniów

Uczniowie z gminy Konstancin-Jeziorna ponownie mogą ubiegać się o pomoc finansową m.in. na zakup podręczników, zeszytów czy pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych. Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017 będą przyjmowane od 1 do 15 września.

Dla kogo?

Stypendium finansowane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom kolegiów, ale nie mogą się o nie ubiegać studenci. Ta forma pomocy skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.  W tym roku jest to kwota 514 zł miesięcznie, a w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - 288 zł za 1 ha przeliczeniowy. Warto pamiętać, że za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Trzeba mieć rachunki

Stypendium stanowi refundację poniesionych kosztów zakupu m.in.: zeszytów, podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej, a także opłacenia kursów edukacyjnych, np. językowych. Wypłacane jest po przedstawieniu oryginalnych faktur lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesione wydatki. W wyjątkowych sytuacjach stypendium może mieć formę świadczenia pieniężnego.

Od 1 września

Przyjmowanie wniosków rusza 1 września. Dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pok. nr 4). Mamy na to dwa tygodnie. W ubiegłym roku szkolnym 2015/2016 ze stypendium szkolnego skorzystało 86 uczniów. Więcej informacji udziela Jolanta Kanabus z Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia konstancińskiego magistratu (tel. 22 484 25 71). 

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2016-08-11

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer