Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Mija termin składania wniosków

Już tylko do najbliższego piątku (8 stycznia) można składać projekty na wsparcie rozwoju sportu w 2016 roku. Samorząd Konstancina-Jeziorny na realizację zadań przeznaczy 300 tys. zł.

Dla konkurs?

Konkurs skierowany jest do klubów sportowych prowadzących swoją działalność na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację projektów w 2016 r. gmina przeznaczy środki finansowe w wysokości 300 tys. zł, to o 50 tys. zł więcej niż w mijającym.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 (kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do 8  stycznia 2016 roku, do godz. 9.00. Za datę przedłożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do UMiG Konstancin-Jeziorna.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Autor: Patryk Siepsiak

2016-01-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer