Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ogłoszenie ws. złożonej oferty

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu integracji społecznej złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola z Nowej Iwicznej. Na wszelkie uwagi magistrat czeka do 25 stycznia.

Stowarzyszenie złożyło ofertę

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola z Nowej Iwicznej złożyła ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu integracji społecznej pod nazwą „Zimowisko Dobrej Woli 2016” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Można składać uwagi

Uznając celowość realizacji powyższego zadania burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna podaje ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola z Nowej Iwicznej do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19a ust 4ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może złożyć uwagi do ww. oferty.

Uwagi w formie pisemnej można zgłaszać do 25 stycznia 2016 r. w następujący sposób:
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl,
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, (pokój nr 4),
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Autor: Patryk Siepsiak

2016-01-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer