Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Rehabilitacja na najwyższym poziomie

Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom Zakład Przyrodoleczniczy w Konstancinie-Jeziornie świadczy usługi na najwyższym poziomie. Potwierdzają to certyfikaty ISO, które placówka otrzymała.

Wdrażanie systemu

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania rozpoczęto we wrześniu 2015 roku. Centrum musiało spełnić szereg wymogów związanych m.in. z jakością, bezpieczeństwem BHP i informacją. Pierwsze działania dotyczyły szkolenia pracowników m.in, w zakresie tworzenia wewnętrznych procedur, zwiększenia efektywności pracy, podnoszenia konkurencyjności placówki oraz poziomu zadowolenia klientów. Nad wszystkim czuwała Barbara Mazur, dyrektor zakładu. 

Certyfikaty wręczone

Szczęśliwy finał kilkomiesięcznych prac miał miejsce 20 stycznia. Tego dnia Krzysztof Żyndul, prezes zarządu „Uzdrowisko Konstancin-Zdrój” odebrał z rąk Jacka Papińskiego, dyrektora firmy „Polski Rejestr Statków”, certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 potwierdzające, że placówka spełnia najwyższe standardy w zakresie „świadczenia usług medycznych w rodzaju rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym i trybie ambulatoryjnym”.

Na najwyższym poziomie

Zakład przyrodoleczniczy prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów w zakresie schorzeń narządu ruchu, neurologii, reumatologii oraz chorób dróg oddechowych. Jako jedyny z nielicznych w Polsce oferuje osobom z niedowładem kończyn dolnych rehabilitację z wykorzystaniem egzoszkieletu. Pacjentom oferuje zabiegi z fizykoterapii i kinezyterapii, terapię indywidualną, a także programy ćwiczeń grupowych profilaktycznych. Wszystkie usługi są świadczone pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów.

Więcej na stronie: www.bialy-dom.com

Autor: Patryk Siepsiak

2016-01-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer