Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Złóż wniosek, pozbądź się azbestu

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna daje mieszkańcom możliwość bezpłatnego pozbycia się eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zainteresowani powinny złożyć w magistracie wniosek.

Nieodpłatny odbiór

Gmina Konstancin-Jeziorna kontynuuje realizację rozpoczętego w 2003 r. programu bezpiecznego usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest. Na podstawie złożonych wniosków, urząd nieodpłatnie odbierze od mieszkańców zdemontowany już eternit. Dodatkowo, gmina przygotowuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o środki na utylizację azbestu. 

Pieniądze na demontaż

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać osoby fizyczne, w tym wspólnoty mieszkaniowe nieprowadzące działalności gospodarczej, które złożą odpowiedni wniosek. Wymogiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, z której ma zostać usunięty eternit. Planowana dotacja pokryje 100 proc. kosztów związanych z odbiorem i utylizacją azbestu, czyli: demontaż płyt azbestowych, transport ich do miejsca unieszkodliwienia i utylizację. 

Złóż wniosek

Pamiętajmy, że do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.Wnioski dot. refundacji kosztów demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych przyjmowane będą do 29 lutego. Komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii konstancińskiego magistratu (ul. Warszawska 32, pok. nr 4). Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 31, budynek Galerii Lima, tel.: 22-484-25-93 lub 22-484-25-12).

Autor: Patryk Siepsiak

2016-01-20

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer