Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Gmina wesprze kolejne lokalne inicjatywy

Gmina Konstancin-Jeziorna wesprze kolejne lokalne inicjatywy. Tym razem pomoc finansową, na łączną kwotę ponad 19 tys. zł, otrzymają zadania zgłoszone przez mieszkańców m.in. Piasków i Czarnowa.

Trzy zadania

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna po rozpatrzeniu wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, złożonych w terminie 30 - 31sieprnia, podjął decyzję o wsparciu finansowym trzech projektów. Są to: montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Piaski, modernizacja istniejących urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz prace ziemno-ogrodnicze terenu na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Partyzantów w Czarnowie, a także organizacja przedsięwzięć edukacyjno-historycznych popularyzujących historię Polski. Samorząd na realizację powyższych zadań przeznaczy łącznie ponad 19 tys. zł.

Lista zadań wybranych do realizacji 

Lp. Grupa inicjatywna reprezentowana
przez osobę/osoby/podmiot
Nazwa zadania publicznego Udział finansowy gminy 
w realizacji zadania publicznego
(w zł)
1. Irena Cejba
Konstancin-Jeziorna

Przedsięwzięcie edukacyjno-historyczne popularyzujące historię Polski 2 210,00
2. Jacek Kulczyk
Piaski
Montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Piaski 1 700,00
3. Cezary Żegliński
Czarnów
Modernizacja istniejących urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz prace ziemno-ogrodnicze terenu na placu rekreacyjno-sportowym w Czarnowie przy ul. Partyzantów 15 210,00


Autor: Patryk Siepsiak/Biuro Komunikacji Społecznej

2016-09-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer