Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Jest nowy wzór wniosku o dotację

Od 3 września wprowadzone zostały nowe wzory wniosków, umów i sprawozdań realizacji zadania publicznego. Ale uwaga! Dla konkursów ofert ogłoszonych jeszcze przed tą datą obowiązują stare formularze.

Rozporządzenie

Nowe formularze zostały wprowadzone "Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań". Obowiązują one od 3 września. Oznacza to, że organizacje pozarządowe biorące udział w konkursach ofert ogłaszanych od tego dnia muszą posługiwać się nowymi drukami.


Jakie zmiany?

Oto najważniejsze zmiany:

  • opracowano odrębny wzór oferty, umowy i sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a,
  • zrezygnowano z konieczności podawania niektórych danych dotyczących np. daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarczej,
  • wprowadzono możliwość oszacowania przez oferenta w kosztorysie zadania wartości wkładu rzeczowego w zakresie w jakim będzie on wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego,
  • wprowadzono też szereg zmian o charakterze porządkowym wpływających na jasność i czytelność wzorów.

Stary wniosek

Ale uwaga! Dla otwartych konkursów ofert realizacji zadania publicznego ogłoszonych przed 3 września 2016 r. obowiązują jeszcze stare wzory formularzy. Więcej informacji na ten temat znajdziemy m.in. w Portalu Organizacji Pozarządowych. Formularze (stare i nowe) dostępne są w zakładce - Druki ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego.

Dokumenty do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak/Biuro Komunikacji Społecznej

2016-09-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer