Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konsultacje programu współpracy

Od 21 września do 7 października potrwają konsultacje Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi. Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu i zgłaszania swoich uwag.

Ważny dokument

Program jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę lokalnego samorządu z III sektorem. Projekt na 2017 rok (do pobrania poniżej) został stworzony na bazie obowiązującego dokumentu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez m.in. Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. 

Uwagi na formularzu

Wszystkie zainteresowane podmioty - organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i wzięcia udziału w konsultacjach. Swoje uwagi i propozycje można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz (do pobrania poniżej):

  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
  • bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (ul. Warszawska 32, pokój nr 4),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl

Mamy na to czas do 7 października, do godz. 15.00.

Spotkanie z organizacjami

Projekt współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi zostanie także zaprezentowany na spotkaniu, które odbędzie się 3 października o godz. 17.30 w sali posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1. Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń UMiG.

Poniżej do pobrania projekt programu oraz formularz uwag.

Autor: Patryk Siepsiak/Biuro Komunikacji Społecznej

2016-09-21

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer