Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016. Tym razem dofinansowanie mogą otrzymać projekty z zakresu m.in.: upowszechniania tradycji narodowej, kultury fizycznej i turystyki. Do podziału jest ponad 107 tys. zł. Na oferty magistrat czeka do 19 października.

Dla organizacji

Do składania ofert zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W tej edycji do rozdysponowania jest ponad 107 tys. zł. Pieniądze można otrzymać na realizację zadań z zakresu m.in.: upowszechniania tradycji narodowej, sztuki, kultury fizycznej i turystyki. Chodzi o organizację m.in.: warsztatów artystycznych dla dzieci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, zajęć rekreacyjnych dla seniorów z gimnastyki i fitness, nauki pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Konstancin-Jeziorna, niezrzeszonych w klubach sportowych. Szczegóły poniżej. 

Składanie ofert

Oferty (Uwaga! od 3 września obowiązuje nowy wzór formularza) należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32 (pok. nr 4), w nieprzekraczalnym terminie do 19 października, do godz. 11.00.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej (ul. Warszawska 23, pok. nr 2, nr tel.: 22 201 19 73).

Szczegóły konkursu dostępne są w zamieszczonym ogłoszeniu. Poniżej do pobrania również nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oświadczenie oferenta.

Rodzaje i nazwy zadań publicznych oraz planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji:

  • Upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nazwa zadania Wysokość środków przeznaczonych
na dofinansowanie realizacji zadań
Warsztaty edukacyjne dotyczące zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem w lokalnej tradycji. 6 750 zł

  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa zadania Wysokość środków przeznaczonych
na dofinansowanie realizacji zadań
Warsztaty artystyczne dla dzieci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Konstancinie-Jeziornie. 2 000 zł


  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa zadania Wysokość środków przeznaczonych
na dofinansowanie realizacji zadań
Organizacja zajęć rekreacyjnych dla seniorów z gimnastyki i fitness.
Halowe turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży   w dyscyplinach: koszykówka, badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka ręczna.
Halowe turnieje sportowe dla seniorów w dyscyplinach: koszykówka, badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka ręczna.


Nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Konstancin-Jeziorna, niezrzeszonych w klubach sportowych.
łącznie: 69 000 zł


  • Turystyka
Nazwa zadania Wysokość środków przeznaczonych
na dofinansowanie realizacji zadań
Organizacja jednodniowych wycieczek tematycznych dla uczniów szkół z terenu gm. Konstancin-Jeziorna w dni wolne od zajęć lekcyjnych. 29 600 zł


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak/Biuro Komunikacji Społecznej

2016-09-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer