Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ogłoszono listę zadań do realizacji Budżetu Obywatelskiego 2017

Tagi:

Komisja przeprowadzająca procedurę kształtowania budżetu obywatelskiego gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017, podała wyniki głosowania mieszkańców oraz listę wniosków do realizacji. Z budżetu gminy na rok 2017 realizowanych będzie 10 zadań o charakterze inwestycyjnym na kwotę 617 650 zł, oraz 12 zadań o charakterze pozostałych na kwotę 363 164 zł.

Głosowanie mieszkańców

W przeprowadzonym w dniach 1 – 15 września głosowaniu wzięło udział 1 939 mieszkańców naszej gminy, z czego ważnych kart do głosowania oddano 1 839 zaś nieważnych 100. Poniżej publikujemy listy zadań wraz z ilością głosów na poszczególne.

Zadania inwestycyjne

nr zadania
nazwa zadania liczba głosów kwota zadania w zł
11 Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej 330 90 000
33 Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 220 100 000
9 Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem 213 99 500
2 Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów 175 32 000
14 Remont pomieszczeń garażowych i socjalnych w budynku gminnym OSP w Bielawie 155 60 000
22 Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży 142 29 800
19 Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie 118 41 000
29 Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach 115 60 000
18 Mirkowska łąka kwietna 71 5 750
24 Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane 66 99 600
23 Projekt i wykonanie kompleksowego oświetlenia placu sołeckiego w Parceli 53 88 000
razem 1 658 705 650

W zakresie zadań inwestycyjnych, w określonej Zarządzeniem Burmistrza nr 44/VII/2016 kwocie 700 000 zł mieszczą się zadania 11, 33, 9, 2, 14, 22, 19, 29, 18, 24 o łącznej wartości 617 650 zł.


Zadania pozostałe

nr zadania
nazwa zadania liczba głosów kwota zadania w zł
4P Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka taniec) w Opaczy 432 28 400
5P Działalność klubu kulturalnego Drabina 135 46 100
16P Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna 119 48 500
3P Centrum integracji społeczności lokalnej "Słoneczna 20" CISL 104 50 000
2P Rozwijamy swoje pasje. Zajęcia z kreatywnego wykorzystania technologii multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Słomczynie 103 23 360
18P Rozruszajmy Konstancin 99 29 800
7P Klub historyczno-patriotyczny 97 17 400
12P I Ty możesz uratować życie 83
20 104
11P Konstancin przyjazny seniorom 78 30 900
14P Brydż idealna gra nie tylko dla seniora 73 12 600
10P Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2017 72
46 000
17P Zatrudnienie pedagoga ulicy na osiedlu Kozia w Konstancinie-
-Jeziornie
64 44 600
15P Zrozumieć dziecięcy świat - warsztaty dla rodziców 60
36 000
6P Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne 58 10 000
razem
1 577 443 764


W zakresie zadań pozostałych w określonej Zarządzeniem Burmistrza nr 44/VII/2016 kwocie 300 000 zł mieszczą się zadania 4P, 5P, 16P, 3P, 2P, 18P, 7P, 12P, 11P o łącznej wartości 294 564 zł.


Zadania do realizacji

Komisja wnioskowała o przeniesienie środków finansowych pozostających z puli zadań inwestycyjnych w kwocie 82 350 zł do puli kwoty zadań pozostałych. W wyniku powyższego do realizacji zakwalifikowano zadania nr 14P, 10P, 6P na łączną kwotę 68 600 zł. W rezultacie powyższego łączna kwota przeznaczona na realizację zadań pozostałych wyniesie 363 164 zł.

Komisja wnioskuje o przyjęcie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017 następujących zadań:Zadania inwestycyjne

nr zadania
nazwa zadania kwota zadania w zł
11 Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej 90 000
33 Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 100 000
9 Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem 99 500
2 Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów 32 000
14 Remont pomieszczeń garażowych i socjalnych w budynku gminnym OSP w Bielawie 60 000
22 Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży 29 800
19 Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie 41 000
29 Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach 60 000
18 Mirkowska łąka kwietna 5 750
24 Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane 99 600
razem 617 650


Zadania pozostałe

nr zadania
nazwa zadania kwota zadania w zł
4P Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka taniec) w Opaczy 28 400
5P Działalność klubu kulturalnego Drabina 46 100
16P Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna 48 500
3P Centrum integracji społeczności lokalnej "Słoneczna 20" CISL 50 000
2P Rozwijamy swoje pasje. Zajęcia z kreatywnego wykorzystania technologii multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Słomczynie 23 360
18P Rozruszajmy Konstancin 29 800
7P Klub historyczno-patriotyczny 17 400
12P I Ty możesz uratować życie 20 104
11P Konstancin przyjazny seniorom 30 900
14P Brydż idealna gra nie tylko dla seniora 12 600
10P Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2017 46 000
6P Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne 10 000

                                                                                                                                                                      razem 363 164


Autor: Grzegorz Zurawski

2016-09-26

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer