Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Stop udarom mózgu

W sobotę 1 października, w miesiącu, w którym w wielu krajach obchodzony jest Światowy Dzień Udaru Mózgu, Klub Rotary Warszawa Konstancin wspólnie ze Stowarzyszeniem „Udarowcy - Liczy się wsparcie" oraz Uzdrowiskiem Konstancin Zdrój S.A. i Urzędem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna organizuje jesienny piknik edukacyjny na rzecz podnoszenia świadomości dotyczącej przyczyn i objawów udaru mózgu oraz znaczenia szybkiej reakcji w przypadku jego wystąpienia.

Podczas imprezy mieszkańcy gminy i okolic, jak również osoby goszczące w naszym mieście, będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań medycznych, pomocnych przy określaniu ryzyka zachorowania na udar mózgu, takich jak m.in. pomiar ciśnienia krwi i poziom glukozy we krwi, a także elektrokardiograficzne badanie diagnostyczne serca (EKG). W przypadku nieprawidłowych wyników, każdy z badanych będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę lekarza specjalisty (kardiologa lub neurologa).


Ograniczyć ryzyko udaru

W trakcie imprezy, personel medyczny Uzdrowiska Konstancin Zdrój S.A. oraz fizjoterapeuci ze Stowarzyszenia "Udarowcy - Liczy się wsparcie" będą mówić m.in. o tym jak można skutecznie ograniczać ryzyko wystąpienia choroby, a także jak reagować jeśli udar wystąpi oraz na czym polega rehabilitacja i opieka po udarze. „Nasze Stowarzyszenie regularnie organizuje różnego rodzaju akcje edukacyjne dotyczące udaru mózgu.  Bardzo ważne jest, aby każdy potrafił rozpoznać sygnały ostrzegawcze, wiedział jakie są najczęstsze objawy udaru oraz o tym, że w przypadku jego wystąpienia należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. Chodzi o to, aby jak najszybciej przywrócić przepływ krwi w obszarze objętym niedokrwieniem. Im szybciej osoba z udarem trafi do oddziału udarowego w szpitalu, tym większa jest szansa na ograniczenie negatywnych skutków udaru” – mówi Sebastian Szyper, fizjoterapeuta, prezes Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się Wsparcie. „Po udarze niezbędne jest niezwłoczne rozpoczęcie kompleksowej rehabilitacji. Osoby po udarze wymagają pomocy zarówno lekarza specjalisty jak i zespołu składającego się z fizjoterapeuty, psychologa oraz logopedy” – dodaje Sebastian Szyper.

Egzoszkielet i inne atrakcje piknku

Podczas pikniku Uzdrowisko Konstancin Zdrój S. A. zademonstruje nowoczesny egzoszkielet, używany w rehabilitacji poudarowej, a Mistrz Polski w zapamiętywaniu, pan Bartłomiej Boral, opowie jak można trenować mózg, aby zminimalizować skutki ewentualnego udaru. „Co roku, w Polsce udar mózgu dotyka aż 70 000 osób. Na pewno każdy zna lub słyszał od swoich znajomych o osobie, która przeżyła udar mózgu. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem działań Stowarzyszenia i z przyjemnością podjęliśmy inicjatywę, która, mamy nadzieję, przyczyni się do wzrostu świadomości na temat objawów udaru mózgu i wagi natychmiastowej pomocy osobie, która go doznała” – mówi Prezydent Klubu Rotary Warszawa Konstancin, Sylwia Mażulis.

Program pikniku:
10.00 Rozpoczęcie wykonywania bezpłatnych badan pomocnych w ocenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu (ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi, EKG). Badania będą prowadzone przez cały czas trwania pikniku, do godz.14.00, w specjalnym namiocie ustawionym przed „Białym Domem”. W przypadku nieprawidłowych wyników, każdy z badanych będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę lekarza specjalisty.
11.00 Prelekcja w „Białym Domu” pt. Co trzeba wiedzieć o udarze mózgu - dr Paweł Leśniewski, ordynator w Szpitalu Rehabilitacji Neurologicznej w Konstancinie-Jeziornie.
11.45 Prelekcja nt. rehabilitacji i opieki po udarze - Sebastian Szyper i dr n. med. Mariusz Baumgart, Stowarzyszenie Udarowcy-Liczy się wsparcie
12.30 Prezentacja egzoszkieletu stosowanego w nowoczesnej rehabilitacji poudarowej - Krzysztof Jez, Centrum Terapii Narządu Ruchu „Biały Dom” Uzdrowisko Konstancin - Zdrój
13.15 Prelekcja w „Białym Domu” pt. Jak trenować mózg, aby zmniejszyć skutki ewentualnego udaru - Bartłomiej Boral, trener rozwoju umysłowego, mistrz Polski w zapamiętywaniu

Rotary

Rotary to organizacja stworzona z myślą o działalności charytatywnej, wspierająca lokalną społeczność i ważne międzynarodowe projekty pomocowe. Rotary realizuje także szeroko zakrojony program wymiany młodzieży, co stanowi istotny aspekt działalności organizacji. Kluby Rotary zrzeszają na całym świecie ponad 1,2 mln członków, których łączy jedna idea – pomoc i otwarcie na potrzeby innych.
Działalność w Rotary ma charakter bezinteresowny, a jej członkowie poświęcają wolny czas, by realizować misję Rotary, wyrażoną w zdaniu „Service above self” – Służba ponad korzyść własną.
Klub Rotary Warszawa Konstancin działa od maja 2016 r. Wiodącymi projektami realizowanymi obecnie przez Klub są: akcja propagująca czytelnictwo BOOK STOP, międzynarodowa wymiana młodzieżowa oraz zaopatrywanie w sprzęt rehabilitacyjny osoby najbardziej potrzebujące. Więcej o projektach klubowych: www.konstancinrotary.pl

Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się wsparcie”

Celem Stowarzyszenia „Udarowcy – liczy się wsparcie” jest edukacja w zakresie tematyki udarów mózgu i prewencji chorób układu krążenia oraz udzielanie specjalistycznej pomocy w leczeniu i fizjoterapii osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, zwłaszcza z powodu chorób neurologicznych. Stowarzyszenie pragnie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę odnośnie czynników ryzyka, objawów udaru mózgu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Więcej informacji na: www.udarowcy.com.pl

Autor:

2016-09-21

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer