Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Warsztaty Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zaprasza wszystkich interesariuszy rewitalizacji w środę 14 września do sali posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1, na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+ w ramach projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Warsztaty odbędą się w dniu 14 września 2016 roku w Sali Posiedzeń
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1.

Harmonogram warsztatów:

godz. 14:30 – sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych,przedstawiciele Rady Miejskiej, sołtysi);
godz. 16:30 – sektor gospodarczy (przedsiębiorcy);
godz. 18:30 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych).
Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy gminy oraz propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją.  Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań w celu zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego. 
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych  oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów.

Autor: Grzegorz Zurawski

2016-09-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer