Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pn. "Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Konstancin-Jeziorna".

Zebranie uwag i opinii

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Konstancin-Jeziorna. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Termin konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 30.09.2016 r. do dnia 14.10.2016 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
    a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
    b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
    c) bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Konstancin-Jeziorna w godzinach pracy Urzędu.
  2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna w pokoju nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Na formularzu

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna.

Pliki do pobrania

Autor: Wydział Planowania Przestrzennego (wprowadził: Patryk Siepsiak)

2016-09-30

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer