Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Szkolenie w ramach naboru wniosków do LGD Perły Mazowsza

Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania zaprasza serdecznie mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna w dniu 14 czerwca do Świetlicy Wiejskiej w Cieciszewie, na szkolenie dotyczące naboru wniosków do LGD Perły Mazowsza. Na szkoleniu poznamy zasady i kryteria prowadzenia naborów wniosków, kryteria oceny projektów i zasady oceny wniosków, które będą składane w okresie 26 czerwca do 13 lipca br.

Na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570).

Termin i miejsce składania wniosków:
    Od  26 czerwca do 13 lipca 2017 do godz. 16.00. 
  

Ogłoszenia o naborach wniosków:

-  Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD – 300 000 PLN
– Budowa, modernizacja i remont placów zabaw – 180 000 PLN
– Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji społecznej – 180 000 PLN
– Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej 1 140 000 PLN
– Budowa lub modernizacja obiektów sportowo rekreacyjnych 300000 PLN
– Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD – 140 000 PLN
– Promocja lokalnych produktów turystycznych – 60 000 PLN
– Wspieranie budowy nowych i modernizacja istniejących obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, edukacyjnych i ścieżek rowerowych – 400 000 PLN
– Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości – 60 000 PLN
– Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego – 140 000 PLN
– Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego – 140 000 PLN

Autor:

2017-06-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer