Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nabór kandydatów do komisji referendalnych

W związku z przyjętą uchwałą dotyczącą przeprowadzenia referendum gminnego, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił nabór kandydatów do składu Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Konstancinie-Jeziornej oraz Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Konstancinie-Jeziornie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum będą przyjmowane w terminie od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.
Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum będą przyjmowane w terminie od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 5 maja 2017 r.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
  2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  3. stale zamieszkuje na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna,
  4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.


Formularz zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (pok. nr 10 I piętro) lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna www.bip.konstancinjeziorna.pl zakładka „Referendum gminne 2017”. Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu.


Autor:

2017-04-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer