Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej dotycząca przeprowadzenia referendum gminnego

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, iż zwołuje w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1 XXIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna poświęconą przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego objęcia Gminy Konstancin-Jeziorna przez m.st. Warszawę w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że działając na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późń. zm.) oraz 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 208, poz. 6258) zmienionego uchwałą 328/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 6285) zwołuje w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1 XXIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna na wniosek 1/4 składu Rady z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1. Przeprowadzenia referendum gminnego.

V. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


Poniżej do pobrania zawiadomienie plus projekt uchwały w sprawie referendum.

Autor:

2017-04-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer