Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Burmistrz ogłosił konsultacje społeczne dotyczące komunikacji publicznej między Konstancinem-Jeziorną a Warszawą

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania komunikacji publicznej świadczonej autobusami linii: 700, 710, 724, 742, 139 w kierunku Warszawy.  Uwagi, wnioski czy propozycje zmian w funkcjonowaniu ww. linii autobusowych można składać do 30 listopada.

W związku z planowanym uruchomieniem komunikacji publicznej obsługiwanej przez ZTM Warszawa ulicą Nowokabacką w kierunku Metra Kabaty, zachodzi potrzeba opracowania założeń nowych rozwiązań komunikacyjnych na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa.

Z uwagi na fakt, iż autobusy linii 700 są współfinansowane przez ZTM i Gminę Konstancin-Jeziorna, autobus linii 710 jest współfinansowany przez ZTM, Gminę Konstancin-Jeziorna i Gminę Piaseczno, autobus linii 724 jest współfinansowany przez ZTM, Gminę Piaseczno i Gminę Konstancin-Jeziorna, autobus linii 742 jest współfinansowany przez ZTM, Gminę Góra Kalwaria i Gminę Konstancin-Jeziorna, a autobus linii 139 jest współfinansowany przez ZTM i Gminę Konstancin-Jeziorna, ostateczne decyzje dotyczące tras i częstotliwości kursowania autobusów muszą być uzgodnione z podmiotami finansującymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna uzgodnili, że wyrażają zgodę na skróceniem trasy autobusu linii 724 z Metra Wilanowska do Metra Kabaty i maksymalne zwiększenie częstotliwości kursowania tego autobusu, w ramach obecnego taboru zwiększając tym samym środki finansowe na pokrycie tych zmian. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria i Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna uzgodnili, że częstotliwość kursowania autobusu linii 742 nie zmieni się, zaś nie dokonano uzgodnień ostatecznych, czy przystankiem końcowym będzie Metro Kabaty, czy Wilanów (jak dotychczas). Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna uważa, że linia autobusu 700 powinna zachować swoją dotychczasową trasę z przystankiem końcowym Dworzec Centralny, oraz deklaruje zwiększenie środków finansowych w budżecie Gminy na zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu tej linii w dni robocze.

Konsultacje dotyczące komunikacji publicznej Konstancin-Jeziorna - Warszawa.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna proponuje i przedstawia do konsultacji swoją propozycją kursowania autobusów obsługiwanych przez ZTM po uruchomieniu komunikacji publicznej z wykorzystaniem ulicy Nowokabackiej:
- autobusy linii 139, 710,724 powinny dojeżdżać do Metra Kabaty jako przystanku końcowego.
- autobus linii 742 na trasie Góra Kalwaria - Konstancin-Jeziorna - Warszawa winien (jak dotychczas dojeżdżać) do Wilanowa.
- autobus linii 700 winien zachować dotychczasową trasę z przystankiem końcowym Dworzec Centralny (wcześniej Metro Wilanowska).

Konsultacje będą prowadzone od dnia 17 listopada 2017 roku do 30 listopada 2017 roku. Uwagi, wnioski, propozycje zmian w funkcjonowaniu wymienionych wyżej linii autobusowych należy składać na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna z dopiskiem „Konsultacje w sprawie komunikacji”, osobiście w kancelarii UMiG, pokój nr 4, lub w formie elektronicznej na adres e-mail:drogi@konstancinjeziorna.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 roku (czwartek). Podsumowanie konsultacji odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń przy ul. Świetlicowej I w Konstancinie-Jeziornie.

Burmistrz apeluje, aby każdy z wydających opinię i pogląd, nie warunkował tego wyłącznie swoim obecnym miejscem pracy, szkoły czy uczelni, ale uwzględniał także potrzeby innych mieszkańców naszej gminy.


Zarządzenie nr 209/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z ogłoszeniem konsultacji społecznych, poniżej do pobrania.


Autor:

2017-11-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer