Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Gmina przyznała dotacje

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Stowarzyszenia dzięki wsparciu finansowemu samorządu przeprowadzą dla mieszkańców łącznie 18 przedsięwzięć.

18 zadań dla mieszkańców

Konkurs dotyczył realizacji w 2017 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Do konstancińskiego magistratu wpłynęły 24 oferty, z czego gmina wesprze dotacją realizację 18 z nich. Samorząd przeznaczy na przedsięwzięcia łącznie ponad 92 tys. zł. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na organizację m.in.: 

  • imprez sportowo-rekreacyjnych w formie turniejów drużyn podwórkowych i szkolnych,
  • zajęć i współzawodnictwa sportowo-rekreacyjnego dla seniorów,
  • nauki pływania dla niezrzeszonych w klubach sportowych dzieci ze szkół podstawowych,
  • zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach plenerowych położonych na terenie gminy,
  • jednodniowych rajdów pieszych, rowerowych i wycieczek krajoznawczych,
  • wycieczek z przewodnikiem po zabytkach Konstancina-Jeziorny.

Wyniki konkursu

Poniżej publikujemy pełne wyniki konkursu. 

Zakres zadania: kultura fizyczna

Nazwa zadania Nazwa podmiotu Kwota przyznanej dotacji w zł
Szkolenie oraz współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkolnej z gm.  Konstancin-Jeziorna, niezrzeszonej w klubach sportowych, w różnych dyscyplinach sportu organizowanych na terenie gm. Konstancin-Jeziorna IKS Konstancin,
Konstancin-Jeziorna

4 400,00
Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna imprez sportowo-rekreacyjnych w formie turniejów drużyn podwórkowych, szkolnych KS Konstancin,
Konstancin-Jeziorna
7 200,00
Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna zajęć i współzawodnictwa sportowo-rekreacyjnego, w różnych dyscyplinach, dla seniorów z gm. Konstancin-Jeziorna
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-
-Jeziorna,
Konstancin-Jeziorna

4 950,00
Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna zajęć  i współzawodnictwa sportowo-rekreacyjnego, w różnych dyscyplinach, dla seniorów z gm. Konstancin-Jeziorna UKS Rakieta, Opacz


15 340,00
Organizacja przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych IKS Konstancin,
Konstancin-Jeziorna

2 500,00
Organizacja przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola,
Nowa Iwiczna
2 000,00
Organizacja nauki pływania dla niezrzeszonych w klubach sportowych dzieci ze szkół podstawowych gm. Konstancin-Jeziorna
Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Piaseczno
5 000,00
Organizacja nauki pływania dla niezrzeszonych w klubach sportowych dzieci ze szkół podstawowych gm. Konstancin-Jeziorna
IKS Konstancin,
Konstancin-Jeziorna
11 000,00
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w gminnych obiektach sportowych w okresie lipiec-sierpień
UKS Zryw, Słomczyn 4 100,00
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w gminnych obiektach sportowych w okresie lipiec-sierpień
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
Konstancin-Jeziorna,
Konstancin-Jeziorna
4 330,00
Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla społeczności lokalnej na obiektach plenerowych położonych na terenie gm. Konstancin-Jeziorna
Fundacja Violet Kiwi,
Habdzin

3 550,00
Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla społeczności lokalnej na obiektach plenerowych położonych na terenie gm. Konstancin-Jeziorna KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
Konstancin-Jeziorna,
Konstancin-Jeziorna
4 750,00


Zakres zadania: turystyka

Nazwa zadania Nazwa podmiotu Kwota przyznanej dotacji w zł
Organizacja jednodniowych rajdów pieszych, rowerowych i wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna Fundacja Promyk
Słońca Dzieciom,
Kosów

3 100,00
Organizacja jednodniowych rajdów pieszych, rowerowych i wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna Polski Związek Niewidomych,
Warszawa

1 760,00
Organizacja jednodniowych rajdów pieszych, rowerowych i wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Piaseczno

5 450,00
Wycieczki z przewodnikiem obejmujące zwiedzanie zabytków na terenie Konstancina-Jeziorny Fundacja Violet Kiwi,
Habdzin

3 550,00
Organizacja w okresie ferii i wakacji wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gm. Konstancin-Jeziorna KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
Konstancin-Jeziorna,
Konstancin-Jeziorna

5 000,00
Organizacja w okresie ferii i wakacji wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gm. Konstancin-Jeziorna Parafia Rzymsko-Katolicka
św. Zygmunta,
Słomczyn

5 000,00


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2017-02-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer